Hoşgeldiniz

Online Sınav

Lütfen formu doldurarak sınava başlayınız..

1. Amatör telsizci kimdir ?

Boafeng cihaz kullananlar
Belinde telsiz olanlar
Lisans alıp cihaz satışı yapanlar
Hiçbir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gerekliliğine bağlı kalmak şartıyla, kişisel istek ve çabasıyla Radyo Tekniği alanında kendini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren gerçek kişidir.

2. Amatör telsizci nasıl olunur ?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce açılan amatör telsizcilik sınavından geçerli not alıp,lisans alarak.
İkamet ettiğimiz şehirdeki amatör telsiz derneklerine üye olarak.
Bir telsiz cihazı alan herkes amatör telsizci olur.
Öncelikle telsiz kullanma ve elektronik konularında uzman olan kişiler amatör telsizci olur.

3. Amatör Telsizciler için tahsis edilmiş VHF ve UHF bandı frekansları hangisidir ?

136-174 Mhz , 400-500 Mhz
144-146 Mhz , 430-440 Mhz
130-140 Mhz , 460-500 Mhz
27-28 Mhz , 860-880 Mhz

4. VHF ve UHF Telsiz Rolelerinde alma ve gönderme frekansları arasındaki (SHIFT) fark frekansı nedir ?

+0,60 -7,60
+0,60 +7,60
-0,60 -7,60
-0,50 -7,50

5. Simplex frekanslarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır ?

Gönderme ve alma frekansı aynıdır.
Simplex frekanslarda Tone-Tone SQL kullanılabilir.
Hem UHF hem de VHF de simplex frekanslar mevcuttur.
Gönderme VHF ise duyma UHF olmalıdır.

6. Amatör Telsizcilik terimlerinden "Selamlar" aşağıdakilerden hangisidir ?

88
73ler
73
99

7. İki istasyon simplex frekansda görüşürken 5-9 rapor veriyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Modülasyon 5 - Radyo sinyali 9
Radyo sinyali 5 - Modülasyon 9
5-9 yanlıştır. 5-5 olmalı
Sinyal geliyor ama ses yok

8. 145.625 frekansında kullanacağımız 1/4 dalga boyu antenin fiziksel boyu ne kadardır ?

2.06 metre
1.98 metre
49.5 santimetre
100 santimetre

9. Telsiz sistemimize bağladığımız SWR metre nereye takılır ?

Adaptörün (+) ucuna
Adabtörün (-) ucuna
Cihaz anten konnektörü ile anten iletim hattı arasına
Antenin en ucuna

10. Çatı antenleri hakkında hangisi doğrudur ?

Sadece sabit cihazlara takılabilirler.
VHF'ler çatıda UHF'ler balkonda olur.
Mono band,dual band veya multi band olabilirler.
Mutlaka elektrik ile takviye edilmelidirler.

11. Q-kodlarından QSY (Ku-Es-Vay) ne demektir ?

Özel frekans
Simplex frekans
Yayın frekansımı değiştireyim mi ?
UHF'ye geç

12. Q Kodlarından QMH (Ku-Em-Eyç) ne demektir ?

... Mhz'de göndermeye geçiniz.5 dk. içerisinde iletişim sağlanamaz ise şimdiki frekansa geri dönünüz.
Cihazı yüksek güce alınız.
Saat başı QRK Raporu veriniz.
İstasyonu kapatıyorum.

13. Aşağıdakilerden hangisi doğru çağrı şeklidir?

Tango Alfa İki Delta İksrey Burası Tango Alfa Üç Alfa Hotel Siera
Taa Üç Bravo Siera Siera - Taa Üç Alfa Foks Siera
Bir Alfa Papa India - Üç Alfa Hotel Yanki
Mehmet abi frekansda mısın?

14. Rolelerdeki muhabere kuralları ile ilgili olarak aşşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Rolelerde QSO'lar kısa tutulur, uzun görüşme yapılacak ise simplex frekansa geçilir.
Rolelerde QSO yaparken mandal boşluğu vererek konuşmalıyız.
Rolelerden "Dinlemede istasyon var mı ?", ya da "Cihaz kontrol" çağrısı yapmak.
Rolelerde rapor verirken sadece modülasyon raporu verilir. Karşı istasyon nereden roleye girerse girsin, roleden size gelen sinyal sabittir.

15. Log-Book nedir ?

Amatör telsizcilerin görüşmelerini kayıt altına aldığı defterdir.
Logaritmik cetveldir, anten boyu hesaplanır.
Amatör telsiz teknik eğitim kitabıdır.
Bir sosyal paylaşım sitedir.

16. Bir QST yayınlanmış ise ve biz bu QST'yi dinlemiş isek, dinlediğimizi QST yayınlayan istasyona nasıl bildiririz ?

Duyuldu Tamam burası TA3AHS
Anlaşıldı Tamam
73 Tamam
QST QSL burası TA3AHS

17. QSL Kart ne zaman kime gönderilir ?

Bayramlarda telsizci arkadaşlara
Özel günlerde devlet dairelerine
Telsiz ile görüştüğümüz istasyonlara
Yılbaşında etkinlik yapan arkadaşlara

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi QSL Kartta yer almaz ?

Frekans
Tarih - Saat
Karşı istasyonun çağrı işareti
Doğum tarihi

19. HF bandı hangi frekansları kapsar ?

1,5 Mhz - 14 Mhz
3 Mhz - 30 Mhz
7 Mhz - 21 Mhz
30 Mhz - 300 Mhz

20. CW haberleşmesi için hangisi doğrudur ?

Q kodları okunarak yapılır.
Mors alfabesi ile yapılır.
40 metre bandında yapılmaz.
Sadece 3,777 Mhz'de görüşülür.


PHP Hits Count