İNTRAD

                                YÖNETİM KURULU

Başkan 

HALUK SANCAR

BAŞKAN

Başkan yardımcısı          

ORAY KORKMAZ         YILMAZ ŞENGÜL        YAKUP UZER            SEDAT AKAR

        BAŞKAN YARDIMCISI             ÜYE                     SEKRETER               MUHASİP ÜYE