Band Planları

Band
(MHz)

Dalga
Boyu

Frekans Bandı

Tahsis  Durumu

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama

Verici Çıkış Gücü

Verici PEP Gücü

İzin Verilen Belge Sınıfı

İzin Verilen Emisyon Tipi

0,136 2200 m 135.7-137.8 kHz S   1 W 5 W A ve B A1A,A1B
1,8 160 m 1810–1840 kHz
1840–1850 kHz
P
S
11 9 W 30 W A A1A, J3E
3,5 80 m 3500–3610 kHz
3610–3800 kHz
P
S
29 75 W 75 W A1A
A1B
A2A
A3C
F1A
F2B
F2A
H3E
J2A
J2B
J3C,J3E,R3E
7 40 m 7000–7200 kHz P 2,14
10 30 m 10100–10150 kHz S 2,4,5 100 W
14 20 m 14000–14250 kHz
14250–14350 kHz
P
P
2,3
3
400 W
18 17 m 18068–18168 kHz S 1,3
21 15 m 21000–21150 kHz
21151–21450 kHz
P
P
2,3
3
24 12 m 24890–24990 kHz S 1,2,3
30 10 m 28000–29700 kHz P 2,3, 6,10,14 A1A
A1B
A2A, A2B
A3C
A3F
C3F
F1A
F1B
F2A
F2B
F3E,F3F
G3E
H3E
J2A
J2B
J2C
J3E
J3F
R3E
50 6 m 50–52 MHz S 1,10,15    
144–146 2 m 144–146 MHz P 2,3,7,8, 10,13,16 75 W 400 W A-B-C
    430.200–430.700MHz S  
    431.550–431.825 MHz S  
430–440 70 cm 432,000–432,975 MHz S 3,7,8,10,16
    433.400–433.575 MHz S  
    435.000–437.975 MHz S  
    439.150–439.425 MHz S  
1300 23 cm 1240–1300 MHz S 3,7, 8,10 A-B
5700 6 cm 5650–5670 MHz
5820–5850 MHz
S
S
3,12
10000 3 cm 10450–10452 MHz S 3
24000 12 mm 24000–24050 MHz P 3,12
47000 6 mm 47000–47200 MHz P 3,12
75000 4 mm 75500–76000 MHz P 3
142000 2 mm 134000-136000 MHz
136000-142000 MHz
P
S
3


Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği,

EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:1 olarak yayımlanmıştır.

 

Tablo–2:Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

Karakter
Açıklama
(1) Bir Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
(2) İki 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.
(3) Üç Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(4) Dört Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.
(5) Beş Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
(6) Altı F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) Yedi El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir.
(8) Sekiz Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(9) Dokuz Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) On Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.
(11) Onbir J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
(12) Oniki Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.
(13) Onüç Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.
(14) Ondört Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
(15) Onbeş 50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.
(16) Onaltı C Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
(P)   Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.
(S) İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.


Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği,

EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:2 olarak yayımlanmıştır.

 

Tablo–3:Emisyon Tipleri

Kısaltmalar
Emisyon Çeşidi
Band Genişliği

A1A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.               

100 Hz

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.           

100 Hz

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.                   

2.1 kHz

A3C

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.               

3 kHz

A3F

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

10.5 MHz

C3F

Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                   

7.25 MHz

F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.

304 Hz

F1B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

304 Hz

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.              

1.42 kHz

F2B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.)    

16 kHz

F3F

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

G3E

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz'dir.)

16 kHz

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.       

3 kHz

J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.  

134 Hz

J2B

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

134 Hz

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.

3 kHz

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.           

3 kHz

J3F

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.

3 kHz