İnegöl Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği

Dernek, yurdumuzda telsiz ve radyo amatörlüğünün tanınması, yaygınlaştırılması, amatörler arasında yardımlaşma sağlanması için gerekli çalışmayı yapmak, Telekomünikasyon Kurumu ile uyumlu koordinasyonu kurmaktır. İlgili makamların İnegöl Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneğine vereceği görevleri yerine getirmek, umumi afetler, olağan üstü durumlarda telsiz ve radyo amatörlerinin istasyonlarını kamu yararına çalışmalarını temin etmek, bunun için gerekli düzenleme ve iş bölümü yapmak. Dernekler Kanununda öngörülen izinleri almak kaydı ile temasa geçmek, toplantılara katılmak, İnegöl Telsiz ve Radyo Amatörleri üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, Türk Telsiz ve Radyo Amatörlerini dünyaya tanıtmak amacı ile kurulmuştur.